426.jpg Double-striped Pug (Gymnoscelis rufifasciata)ThumbnailsAngle-striped Sallow (Enargia paleacea)Double-striped Pug (Gymnoscelis rufifasciata)ThumbnailsAngle-striped Sallow (Enargia paleacea)Double-striped Pug (Gymnoscelis rufifasciata)ThumbnailsAngle-striped Sallow (Enargia paleacea)Double-striped Pug (Gymnoscelis rufifasciata)ThumbnailsAngle-striped Sallow (Enargia paleacea)
An adult, on a tree