175.jpg White-tailed Bumblebee (Bombus lucorum)ThumbnailsWhite Bryony (Bryonia alba)White-tailed Bumblebee (Bombus lucorum)ThumbnailsWhite Bryony (Bryonia alba)White-tailed Bumblebee (Bombus lucorum)ThumbnailsWhite Bryony (Bryonia alba)White-tailed Bumblebee (Bombus lucorum)ThumbnailsWhite Bryony (Bryonia alba)White-tailed Bumblebee (Bombus lucorum)ThumbnailsWhite Bryony (Bryonia alba)
Resting on a plant